megjelenítése / elrejtése menü

  Reklamacje

  Procedura reklamacji

  Niezgodność towaru z umową, odpowiedzialność za wady, okres gwarancji.

  1. Sprzedający jest odpowiedzialny za to, aby sprzedawane produkty zostały dostarczone do kupującego zgodnie z umową kupna (fakturą), czyli wolne od wad.

  2. Sprzedający jest odpowiedzialny za wady, które ujawnią się po dostarczeniu towaru w okresie obowiązywania gwarancji.

  3. Sprzedający odpowiedzialny jest za wady wyłącznie przed kupującym.

  4. Gwarancja nie obejmuje zużycia produktów wynikających z normalnego użytkowania.

  5. W przypadku produktów przecenionych za względu na wady, gwarancja nie obejmuje wad będących przyczyną obniżki ceny.

  6. W przypadku produktów używanych sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikające ze zużycia, które produkt miał w chwili zakupu przez Kupującego

  7. Okres gwarancyjny wynosi 24 miesiące i zaczyna się z dniem dostarczenia towaru Kupującemu. W szczególnych przypadkach czas trwania gwarancji może ulec wydłużeniu – wówczas jest on określony w wydanej przez Sprzedającego Karcie Gwarancyjnej.

  8. W karcie gwarancyjnej Sprzedający wskazuje warunki, zakres i czas w jakim można korzystać z warunków wydłużonego terminu gwarancji.

  9. Przedłużona gwarancja może dotyczyć również wybranych produktów, co również będzie określone z Karcie Gwarancyjnej.

  10. Jeśli w wyniku reklamacji dojdzie do wymiany towaru, Okres Gwarancji rozpoczyna się od dostarczenia nowego produktu. Te same warunki dotyczą części, która była wymieniona w okresie gwarancyjnym na nową.

  11. W przypadku wymiany produktu na nowy Kupujący ma prawo używać towar będący przedmiotem reklamacji, aż do momentu dostarczenia nowego produktu.

  Przebieg reklamacji

  1. Przyjęcie przesyłki przez Dział Reklamacji firmy Dalap Sp z o.o. ul. Buforowa 125 H2 we Wrocławiu ( przesyłka powinna zawierać wypełniony przez Kupującego protokół reklamacyjny - do pobrania TU )

  2. Ocena zasadności reklamacji i ogólna ocena wizualna reklamowanego przedmiotu przez naszych techników.

  3. Zamieszczenie w protokole reklamacyjnym wszystkich niezbędnych danych z przedstawionych dokumentów (faktury, listu przewozowego …)

  4. Naprawa lub wymiana; oczekiwanie na części. W skrajnym przypadku przygotowanie do zwrotu należności (faktura korygująca)

  5. Odesłanie reklamacji do Kupującego.